Individuele rouwcoaching

Hoe verloopt een gesprek?


Er wordt tijd genomen om je rouwproces te integreren in je leven. Je vindt in eerste instantie een luisterend oor. Je leert omgaan met je verdriet en verlies, met trauma’s uit je verleden. 

Voor Dominieke betekent rouwbegeleiding méér dan stoppen met huilen. Het is op weg gaan met jou, je leren om weer in het hier en nu te leven en te geloven in de toekomst. Dominieke werkt volgens de HART-benadering.


Concreet: tijdens een eerste gesprek wordt er geluisterd naar jouw verhaal en krijg je inzichten mee, zodat je vrij snel opnieuw 'in het leven' kan staan. Daarna doen we enkele oefeningen en krijg je eventueel 'huiswerk' mee. Ik stimuleer mensen ook om hun verlies in iets tastbaars om te zetten. Zo werk ik vaak met symbolen of materiaal. Een rouwproces vorm laten krijgen en je verlies fysiek benoemen, kan al veel betekenen. Hierdoor voelen mensen dat er beweging komt in hun rouwproces. Ik werk niet volgens een bepaald stramien of een stappenplan, maar ik voel wat er nodig is aan de hand van de draagkracht van de rouwende persoon.


Het is niet de bedoeling om heel veel sessies te komen. Uiteraard hangt dit af van je problematiek en jouw eigen voorkeur, maar je kan meestal na enkele (gemiddeld 2 à 5) sessies weer verder zonder mij.