Mindset

De juiste mindset...

Plaats jezelf niet in de slachtofferrol bij een scheiding


Een scheiding is heel ingrijpend. Je moet alleen verder en je eigen leven leiden. Je komt op een bepaald moment tot het inzicht dat je écht verantwoordelijkheid draagt voor je eigen leven. Daarnaast kom je vaak ook in een soort emotionele rollercoaster terecht. Er is het verdriet om het mislukken van je huwelijk en het afscheid nemen van je verleden, van hoe je leven was samen met je partner.


Je kan dit vergelijken met een rouwproces. Ook gevoelens van onmacht, woede en frustratie komen bij een scheiding regelmatig voor.

Veel mensen blijven met een beschuldigende vinger naar hun partner wijzen omdat deze in hun ogen schuldig is aan de scheiding.


Hoe ga je om met je scheiding? Lees hieronder enkele tips...


  • Kruip niet in de slachtofferrol


Het komt regelmatig voor dat mensen na een scheiding echt in een soort slachtofferrol kruipen. Ze blijven hiermee soms nog een hele tijd doorgaan en zoeken een schuldige voor deze situatie. In de meeste gevallen de ex-partner. Vaak wil 'het slachtoffer' van de scheiding, dat de boosdoener van de scheiding zijn of haar verdriet en boosheid oplost. De gekwetste partner blijft soms langdurig boos op zijn ex-partner om hem of haar te straffen. In de praktijk blijkt echter dat dit gedrag uiteindelijk leidt tot een negatieve spiraal waardoor boosheid en verdriet alleen maar toenemen en de opbouw van een nieuw leven in de weg staat. Het heeft geen zin om hierin te blijven hangen. Integendeel, het is eerder tijd- en energieverlies. Natuurlijk heeft het verwerken van een scheiding tijd nodig maar je kan wel proberen die negatieve cirkel te doorbreken. Leg het probleem en de oorzaak van het probleem niet bij een ander. Klaag niet voortdurend over de situatie. Blijf niet hangen in gevoelens van zelfmedelijden. Probeer het probleem niet te ontkennen...


  • Vermijd de schuldvraag.


We zijn snel geneigd de schuld bij een ander te zoeken, in plaats van bij onszelf. De schuldvraag heeft alles te maken met verantwoordelijkheid durven nemen. Mensen willen niet als schuldige worden aangewezen als er iets fout loopt. De schuldvraag zorgt er dan voor dat emoties worden opgeroepen en versterkt. Zo ontstaat er een spelletje waarbij je de spanning alleen maar opdrijft.


De dramadriehoek komt vaak voor in partner-relaties. Er zijn daarbij drie rollen te onderscheiden: de redder, het slachtoffer en de dader. Vaak roept het 'slachtoffer' het gevoel bij anderen op dat hij geholpen moet worden. Vanuit de rol van 'redder' doet men van alles om het de ander naar de zin te maken. De 'dader' wordt als grote schuldige aangewezen.

We kunnen nog zo ons best doen om de ander te helpen (als 'redder'), de ander (het 'slachtoffer') kiest uiteindelijk zelf hoe hij met de verandering omgaat. Als je de schuldvraag vermijdt, dan stap je bijna automatisch uit die negatieve dramadriehoek...


  • Steek je energie in het opnieuw inrichten en opbouwen van je eigen leven. 


Focus op de positieve elementen en op je toekomst. Het vermijdt dat je voortdurend bezig bent met negativiteit en een 'dader' zoekt voor je 'miserie'...

Tijdens of na een scheiding is het heel belangrijk dat je jezelf af en toe een rustmoment gunt. Aan de andere kant is het belangrijk dat je voldoende actief blijft. Ga bijvoorbeeld eens sporten. Blijf niet (letterlijk of figuurlijk) stil staan, zorg dat je vooruit blijft kijken.
Wees mild voor jezelf. Durf jezelf te verwennen!


  • Neem verantwoordelijkheid voor je eigen leven

Tijdens een scheiding word je bijna elke dag geconfronteerd met moeilijke situaties. Probeer voor het slapen gaan deze situaties een 'plek' te geven. Als je er geen controle over hebt, probeer je dan te focussen op zaken waar je wel controle over hebt.

Werk aan je zelfvertrouwen, zodanig dat je de touwtjes weer in eigen handen kan nemen. Trek je niets aan van wat anderen van je denken of zeggen, voel je eigen kracht en geloof in jezelf. Maak jouw eigen keuzes en ga ervoor. 

Vaak is de eerste stap zetten de moeilijkste maar eens je uit je comfortzone bent gekomen, gaat de bal aan het rollen.


  • Kijk eens op een andere manier naar de hele situatie


Bij een scheiding zie je alleen maar de negatieve dingen. Maar ooit was je verliefd op je partner en hebben jullie samen ook mooie en leuke dingen meegemaakt. Dat het nu geëindigd is in een scheiding, is heel verdrietig en triest. Maar dat wil niet zeggen dat je er alleen maar negatief over moet zijn. De gebeurtenis op een andere manier bekijken helpt je echt verder. Kan je ook positieve dingen zien in die negatieve situatie? Kan je dankbaar zijn om de levenslessen? Kan je ook zien wat deze situatie je gebracht heeft aan nieuwe elementen in je leven? 


Toegegeven: dit is echt het moeilijkste wat er is... Dus wees mild tegenover jezelf als het (nog) niet lukt... Rouwen over je gestopte relatie mag... een heel leven lang...


  • Zoek professionele hulp


Mocht je toch geneigd zijn om in een slachtofferrol te kruipen of moeite hebben om om te gaan met al die gevoelens van boosheid en verdriet door de scheiding, dan kan je professionele hulp zoeken. Professionals kunnen je helpen met handvaten en tips. Ze zijn zelf neutraal, zonder emotionele binding met één van de twee partijen en ze kijken zonder oordeel naar jou en je situatie.

Een professional kan je de gebeurtenis op een andere manier leren bekijken of je  laten inzien dat een betekenis geven aan die negatieve ervaring je hierbij verder kan helpen.