Rouwbewegingen

Rouwbewegingen


We spreken vaak over 'rouwbewegingen':


  1. omdat een rouwproces een proces is dat 'in beweging' is. Met zijn ups en downs, met vallen en opstaan, met goede en moeilijke dagen. 
  2. omdat een rouwproces een soort 'reis' is die je - willens nillens - te maken hebt..., soms een heel leven lang...
  3. omdat je jezelf niet bruskeert of traumatiseert door zacht te bewegen tussen je verlies en 'het dagelijks leven' (zie HART-benadering). Je beweegt dynamisch heen en weer tussen verlies en herstel. Je maakt als het ware slingerbewegingen. Hierdoor kan een nieuw evenwicht ontstaan.
  4. omdat je door (soms) letterlijk in beweging te komen de vicieuze cirkel van moedeloosheid kan doorbreken. Je zet als het ware letterlijk en nadien ook figuurlijk stappen."

Sommige mensen vergelijken een  rouwproces met roeien. Je hebt twee roeispanen nodig om je te verplaatsen in het water. 

Zo ook heb je de rouwbewegingen tussen verlies en herstel. Je hebt de beide 'polen' nodig: 


  • de pool van het verlies en daar durven mee bezig zijn
  • de pool van het leven en 'afleiding' zoeken in het dagelijks leven. 


Deze twee polen moeten mekaar afwisselen om een 'gezond' rouwproces te doorleven. 

Wanneer je teveel overhelt naar de ene pool, dan dreigt je bootje te kantelen. Wanneer je slechts één roeispaan gebruikt, dan draai je rondjes met je bootje en geraak je vast in je rouwproces...


Bij chronische ziekte zie je vaak deze rouwbewegingen...


  • Enerzijds heb je de ziekteoriëntatie, waarbij je actief stil staat bij je ziekte, de impact ervan probeert te ervaren. Je kijk wat die ziekte doet met je leven, wat de gevolgen zijn, hoe je je daarbij voelt. Je onderzoekt wat je hebt verloren.
  • Anderzijds is er de levensoriëntatie, waarbij je probeert je aan te passen aan het leven, aan de grilligheden en de realiteit van het leven. Je past je aan aan het leven dat verder gaat, ondanks de pijn en de ziekte. Het gaat hierbij vooral om de aanpassingen binnen in jezelf, de manier waarop je naar het leven, je toekomst (en je ziekte) kijkt. Maar ook hoe je naar je omgeving kijkt: je zoekt vaak een omgeving waarbij je jouw leven kan verder zetten...