Scheiding

Scheiden is een rouwproces


"Ik wist al dat het geen lachertje zou worden, maar dat het zò moeilijk zou zijn...", is een uitspraak die we wel eens horen in onze praktijk. 


Scheiden doet niemand zomaar. Hoewel het soms voor de buitenwereld als een donderslag bij heldere hemel komt, hebben koppels soms al een hele lijdensweg achter de rug. Die periode duurt soms maanden of jaren. 


De uiteindelijke scheiding lijkt soms een opluchting... Mensen denken dat als de scheiding uiteindelijk rond is, het leven gewoon weer verder kan... Maar sommige mensen gaan dan door een diep dal, vaak gedurende jaren. 


"Ik heb zelf het initiatief genomen, dus iedereen denkt dat ik dik tevreden ben met mijn scheiding. Maar niemand weet dat ik al 10 jaar iedere avond eenzaam ben... Ik had het liever anders gezien, ik had andere verwachtingen..."


Het verborgen verlies en onzichtbaar verdriet bij scheiding is immens. En uiteraard bij iedereen anders. Maar ik krijg toch een aantal raakvlakken te zien bij gescheiden mensen. Ik noem het vervolgverliezen.


  • emoties blijven vaak een grote rol spelen: verdriet, woede, frustratie
  • financiële problemen
  • eenzaamheid
  • kinderen en hun opvoeding of het gevecht om de kinderen
  • vrienden en (schoon)familie die weg vallen
  • het gevoel van falen
  • onbegrip van de omgeving
  • machteloosheid omdat je zelf niet hebt gekozen voor deze situatie (ook al heb je zelf de beslissing genomen)
  • heel veel veranderingen en onzekerheid over de toekomst
  • je leven en jezelf opnieuw 'uitvinden': hoe moet ik nu verder, wie ben ik eigenlijk echt?


In feite zit je direct na de scheiding (of zelfs ervoor al) in een rouwproces. Dat klinkt misschien vreemd omdat je ex-partner nog in leven is, maar het is erg belangrijk om deze gevoelens van rouw te herkennen en te erkennen. Schenk aandacht aan deze gevoelens van verlies. Geef ruimte aan je gevoelens en benoem ze.

Vaak merken we dat mensen pas maanden of enkele jaren na de scheiding hun rouwproces ten volle voelen. Eerst moeten ze zich door de praktische zaken sleuren waardoor bepaalde gevoelens aan de kant worden geschoven...

Pas daarna komen ze tot het inzicht dat ze al die jaren hun rouwproces aan de kant hebben gezet en er dan pas kunnen aan beginnen werken...


En daarna?


Tijdens de scheidingsperiode is er veel gebeurd. Daarna moet u alleen, al dan niet met de kinderen, verder. Als rouwtherapeut kunnen we u begeleiden op uw nieuwe weg. Door te luisteren, maar ook door een persoonlijk ontwikkelingstraject met jou te starten. Om samen met jou aan jezelf te werken, te ontdekken waar je nieuwe doelstellingen liggen en hoe je die kan bereiken. 

Lees hier meer: