Werkverlies

Verlies op het werkMéér dan overlijden


Rouw op het werk impliceert méér dan een collega die overleden is of een herstructurering. Misschien ben je bang van een dreigend ontslag, van werkloosheid, van arbeidsongeschiktheid? Misschien werd een collega ontslagen en neemt een nieuwe persoon onmiddellijk zijn 'plaats' in en heb je het daar moeilijk mee? Misschien kijk je wel uit naar je pensioen, maar tegelijk zal je de collega's en het werk wel missen... Misschien is een collega zwaar ziek en weet je niet hoe er mee om te gaan... Bij bepaalde beroepen is professioneel omgaan met verlies en rouw onlosmakelijk verbonden met de job. Denk hierbij onder andere aan diensten voor slachtofferhulp, ouderenzorg en ziekenhuizen.


Nieuwe identiteit?


Iedere werknemer wordt wel eens - zowel privé als professioneel - geconfronteerd met verandering, verlies of rouw. Dan kan het zijn dat je het moeilijk hebt om de draad weer gewoon op te pakken... Een betekenisvol verlies heeft vaak een serieuze impact. Vragen komen in je op: 'Wie ben ik zonder (deze) baan of functie, welke impact heeft het op mijn gevoel van eigenwaarde, mijn relatie, mijn gezin, mijn omgeving?'. Je wordt geconfronteerd met gevoelens van machteloosheid, angst, verdriet, boosheid en ongeloof. Een nieuwe werkelijkheid dringt zich op. Dat stelt vaak je identiteit in vraag.


Afwezigheid door rouw


Mensen die geconfronteerd worden met verandering, verlies en rouw, hebben soms last van: 


  • concentratieproblemen
  • geheugenverlies
  • spanningsklachten
  • vermoeidheid
  • moeilijke sociale omgang
  • faalangst en verlies van zelfvertrouwen
  • verminderde inzet en motivatie


Ondanks het feit dat rouw in principe geen reden tot ziekte is, kan rouw wel leiden tot een verminderde inzet van een werknemer. Als in de praktijk blijkt dat de werknemer de taken niet meer kan volbrengen, is rouwbegeleiding op het werk een goede keuze. Door met een andere blik te leren kijken naar het verleden, kan je tot nieuwe inzichten komen. Je kan ook met passende symbolen of rituelen afscheid nemen van een persoon of een bepaalde situatie.


Een onderzoek in Nederland toonde aan dat rouwgerelateerde klachten gemiddeld gepaard gaan met 170 dagen ziekteverzuim. Met rouwbegeleiding kan dit ziekteverzuim met 25% gereduceerd worden. Als je rekent dat een gemiddelde verzuimdag € 200 kost, is rouwbegeleiding wel degelijk kostenbesparend


Begeleiding in jouw organisatie


Hoe vang je als leidinggevende een medewerker op? Hoe ga je hiermee om vanuit je professionele status en als mens?


Ik help u en uw organisatie graag verder bij individuele begeleiding van medewerkers.

Lees meer: